Kniha o odvaze a obětavosti

V roce 2019 vyšla v Karmelitánském nakladatelství ucelená biografie vězně, kněze a převaděče Bohuslava Buriana. Kniha je nejen svědectvím o hrdinství a odvaze mladého brněnského kněze, ale také o nenávisti a brutalitě komunistického režimu.KOLOUCH, František. Říkali mu Pistolník. Bohuslav Burian (1919-1960). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2019. 344 s. ISBN 978-80-7566-024-4.

Vytvořte si webové stránky zdarma!