Životní data P. Bohuslava Buriana


16. října 1919                 narozen v Brně

červenec 1937              výlet s otcem na kolech do Itálie

23. května 1938           maturita na Prvním státním reálném gymnáziu v Brně

28. srpna 1938             novic v augustiniánském klášteře v Brně

1. října 1939                  vstup do kněžského semináře, studium bohosloví

24. ledna 1943             zatčen gestapem, internační tábor Pod kaštany v Brně

5. srpna 1943              transport do K. L. Auschwitz II

26. srpna 1943            Auschwitz III, práce na Buně

18. ledna 1944              transport do pobočného tábora Golleschau, kamenolom

30. března 1944          K. L. Buchenwald, pobočný tábor Sangerhausen

1. května 1944             tábor Ellrich, práce v podzemní továrně na rakety V2 na Doře

5. dubna 1945            evakuační transport do K. L. Sachsenhausen

20. dubna 1945          pochod smrti k Severnímu moři

26. dubna 1945         útěk z pochodu smrti

26. května 1945        návrat domů

1. října 1945                pokračuje ve studiu bohosloví

14. listopadu 1945     delegát Svazu vysokoškolských studentů

1. června 1946            učitel náboženství v Kadani a Klášterci nad Ohří

5. července 1947       vysvěcen na kněze biskupem Karlem Skoupým

1. srpna 1947             jmenován kaplanem ve Slavonicích

19. června 1949        zatčen za čtení zakázaného pastýřského listu

15. listopadu 1949    amnestován a propuštěn z vazby

24. prosince 1949    návštěva vězňů ve věznici KV StB v Brně

1. února 1950           jmenován kaplanem v Moravské Nové Vsi

9. září 1950             útěk do Rakouska, azyl v kněžském semináři ve Vídni

1. října 1950             příchod do Salzburgu, pobyt v klášteře pallotinů

30. října 1950          cesta do Říma, osudové setkání v Nepomucenu

1. března 1951          vedení duchovní správy pro československé uprchlíky v Innsbrucku

10. září 1951             první cesta do ČSR, převaděčská činnost

12. prosince 1951     zatčen ve vesnici Schrattenberg, vazba v Mistelbachu

5. ledna 1952          předán Rusy do ČSR, vyšetřovací věznice ve Znojmě

7. ledna 1952          eskortován do vazební věznice v Praze-Ruzyni

23. října 1952          odsouzen v Praze k 20 letům odnětí svobody

1. listopad 1952       nástup trestu ve věznici Valdice

23. března 1953     převezen do věznice Mírov

29. září 1953          převezen do pracovního tábora v Jáchymově

6. května 1954       věznice Leopoldov

29. dubna 1956     P. Burian podává žádost o revizi svého případu

21. ledna 1958        zamítnutí žádosti

27. ledna 1959        útěk z vězení

31. ledna 1959        dopaden

1. srpna 1959          převezen na Mírov

29. dubna 1960      umírá ve věznici Mírov

4. května 1960       kremace v Liberci

20. května 1960     urna s popelem uložena na vězeňském hřbitově v Mírově

12. září 1968           žádost K 231 o rehabilitaci P. Bohuslava Buriana

1. září 1979             žádost podzemní církve o zahájení beatifikace P. Buriana

8. ledna 1991         P. Bohuslav Burian rehabilitován 

Vytvořte si webové stránky zdarma!